Privacybeleid

Privacy statement: Bespaarkiosk | Besparenkan 01 juli 2021

Wie zijn wij?
De  website Bespaarkiosk i.s.m. Besparenkan is onderdeel van Motto Products B.V..

Wat is ons doel:
Ons doel is het aanbieden van een vergelijking tussen leveranciers van producten als energie, internet/telefonie/televisie en verzekeringen, zodat u een voordeliger product kunt kiezen.

Welke gegevens verwerken wij van u:
De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om maximaal vier keer per jaar telefonisch contact met u op te nemen om een vergelijking te maken tussen de leveranciers die wij aanbieden en uw leveranciers. De leveranciers die wij aanbieden staan op de website van Bespaarkiosk en Besparenkan genoemd. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt en ons daar met verzending van het formulier toestemming voor geeft. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf invult. Daarnaast registreren wij bij het verzenden van het formulier nog andere gegevens. Onderstaand ziet u de gegevens die wij van u registreren:

 • Geslacht (optioneel)
 • Naam, postcode en huisnummer
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer
 • E-mail adres (optioneel)
 • Gezinssamenstelling en woningkenmerken
 • Huidige energieleverancier
 • Datum en tijd van aanmelding
 • IP-adres en website van aanmelding

Bespaarkiosk en Besparenkan zullen ervoor zorgen dat voor elke verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij willen geen gegevens verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij deze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Heeft u aanleiding te veronderstellen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar? Neemt u dan contact met ons op voor het verwijderen van die gegevens.

Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor de juiste verzending van de door u gekozen overeenkomst, en om u op de hoogte te houden van andere interessante aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op deze extra informatie, kunt u dit kenbaar maken aan ons bedrijf.

Alle gegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die u als klant aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Op ons online contactformulier verzoeken wij de gebruikers om ons van persoonlijke informatie te voorzien (bijvoorbeeld naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en e-mail adres). Deze gegevens worden door Besparenkan alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.

Hoe hebben wij uw gegevens beveiligd?
Persoonsgegevens die wij opslaan (indien van toepassing) zijn goed beveiligd. Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Deze website is beveiligd met een SSL certificaat. Daardoor wordt deze website opgeroepen onder HTTPS. HTTPS staat voor ‘HyperText Transfer Protocol Secure’. Dit is een uitbreiding op het HTTP protocol. Het HTTP protocol wordt gebruikt om een webbrowser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) te laten communiceren met een webserver waarop een website gehost wordt. De uitbreiding van het HTTPS protocol zorgt ervoor dat deze communicatie versleuteld wordt.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database met authenticatie.
 • Deze database is alleen toegankelijk voor bevoegde personen door middel van wachtwoorden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Het verwijderen van uw gegevens betekent niet dat uw gegevens ook altijd vernietigd worden. De gegevens worden in ieder geval buiten bereik van de actieve administratie gebracht. Uw gegevens zullen in een archief bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Niet noodzakelijke gegevens zullen verwijderd worden. Gegevens voor de administratie zullen wij langer bewaren.

Recht van Bezwaar:
Indien u niet meer telefonisch door ons benaderd wilt worden voor een energieaanbod kunt u dat aangeven via info@besparenkan.be of bellen met 016 – 980117 of via het formulier op onze website. Vermeldt duidelijk uw naam en telefoonnummer in uw bericht en dan melden wij u aan voor het Recht van Bezwaar.

Rechten van betrokkenen:
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of telefonisch op 016 – 980117.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Voor de voorwaarden van een dergelijk verzoek; meer informatie hierover kunt u vinden op de recht van inzage pagina van mijnprivacy.nl (een website van de Autoriteit Persoonsgegevens).
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan zorgen wij ervoor dat het aangepast wordt.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen.
 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Hyperlinks:
Deze website(s) kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Cookies:
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de pc, tablet of mobiele telefoon van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en/of gebruiksgegevens. Daardoor kan de website u, als bezoeker, bijvoorbeeld bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken bijvoorbeeld ook cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen. Op de website kunt u uw toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Noodzakelijk en statistiek:
Dit soort cookies maakt het mogelijk dat een website naar behoren functioneert.  Ook verkrijgen we door dit soort cookies (anonieme) informatie over de kwaliteit en effectiviteit van onze website. Zo gebruiken we een cookie om bijvoorbeeld aan verschillende website-bezoekers verschillende varianten van pagina’s te tonen. Zo kunnen we testen welke van die varianten de beste gebruikersbeleving oplevert.

Optimale cookies:
Dit soort cookies gebruiken we alleen als u daar eerst toestemming voor hebt gegeven. Voorbeelden van dit soort cookies zijn van advertentie netwerken zoals Google Ads, Bing, Facebook, Taboola, Outbrain, enz.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden (keuze tussen noodzakelijke cookies en optimale cookies). Hij kan ook zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. U kunt uw cookies verwijderen via uw browser.

Sociale netwerken:
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Disclaimer
Alle foto’s, graphics en teksten zijn eigendom van Besparenkan (behalve de logo’s van de leveranciers die op de website toonbaar zijn). Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Besparenkan worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook, noch offline, noch online. Inbreuk is bovendien een strafbaar feit. Onverminderd de civielrechtelijke bevoegdheden om inbreuk tegen te gaan en/of om schadevergoeding te vorderen, behoudt Besparenkan zich het recht voor om aangifte te doen.

Vragen?
Hoewel Besparenkan uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of schade die daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Voor vragen of opmerkingen over ons privacystatement, kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons.

Besparenkan behoudt zich te allen tijde en met en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw deze privacyverklaring te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Telefonisch:
016 980 117
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

E-mail:
Via het contactformulier op onze website

Correspondentie is enkel mogelijk per telefoon of e-mail.

Vestigingsadres:
Besparenkan
Hendrik van Veldekesingel 150/35
3500 Hasselt

KvK-nummer 14056449
Ondernemingsnummer BE 0737.380.835